نبرد Fall Guys علیه Among Us در این مود از بازی Star Wars Battlefront 2.

اگر تا به حال خواستار تماشای نبردی بین لوبیا های رنگی و کوچولوی فال گایز و آدم فضایی های امانگ آس بوده اید، این مود از بازی مخصوص شماست. با مگنا گیم همراه باشید.

این دو سورپرایز بزرگ امسال که ممکن است در ظاهر در حال تکه تکه کردن هم دیگر نباشند، حال در این مود بازی Star Wars Battlefront 2، در نبردی بین کهکشانی درحال کشمکش هستند.

این مود، جای سربازان جناح ربل را با بدن لوبیاهای رنگارنگ شرکت کننده در فال گایز، و سربازان جناح جمهوری را با کاراکترهای امانگ آس عوض کرده است.

میتوانید نبرد پرتنش این دو جناح را در گیم پلی زیر مشاهده کنید :